سلامت برنامه‌نویسان

یا چطور از برنامه‌نویسی جان سالم در ببریم؟

رفع مسئولیت
 • این یک ارائه صد در صد علمی نیست
 • این ارائه راهکارهای توصیه شده را پیشنهاد می‌دهد
 • سلامتی پارامترهای مختلفی دارد و توجه به آن شخصی است

شما هم از تجربه‌ها بگویید
برنامه‌نویسی یک شغل نشستنی است
 • مثل سایر شغل‌های اداری
  پشت میز نشینی طولانی دارد
 • و بنابراین مشکلات پشت‌ میز نشینی
  را هم دارد
نکته اول: هر از گاهی بلند شوید
 • خیلی ساده گاهی بلند شوید
  و قدمی بزنید. نیاز به تجهیزات
  پیشرفته نیست
 • اگر درگیر کار می‌شوید و فراموش می‌کنید
  از نرم‌افزارهای مخصوص یا هشدار گوشی
  برای یادآوری استفاده کنید
نکته دوم: پشت میز درست بنشینید
نکته سوم: از تجهیزات مناسب استفاده کنید
نکته چهارم: فست فود نه!
نکته پنجم: آب زیاد بنوشید
نکته ششم: وزنتان را مانیتور کنید
نکته هفتم: خوب و به اندازه بخوابید
نکته هشتم: ویتامین D بیشتری به بدن برسانید

One more thing